เริ่มต้นกับสยามทรานเฟอร์


http://www.siamtransfer.com สยามทรานเฟอร์ดอมคอม [ได้เปลี่ยนชื่อเป็น SiamTransfer.info ] ( SiamTransfer Network ) เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2539 จากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนและบุคคล ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์กกว่า 9 ปี พร้อมให้คำแนะนำ และดูแลธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนโดเมนเนม ( Register Domain Name ) บริการพื้นที่ทำเว็บไซด์ ( Web Hosting ) ให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบเว็บไซด์ ( Web Design ) พัฒนาเว็บไซด์ ( Web Development ) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Network System ) แผนการตลาด เพื่อจะช่วยให้การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเราไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยี เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้น บุคลากรของเรา ก็ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพร่วมสัมมนาหาความรู้และประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับความต้องการของธุรกิจ ที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในโลกของธุรกิจเครือข่าย ( Internet )
 
บริการต่างๆของเรา

Internet Solutions ให้บริการงานทางด้านอินเตอร์เน็ต (http://www.siamtransfer.info) ด้านของโฮมเพจตั้งแต่การเริ่มจดทะเบียนรายชื่อบนอินเตอร์เน็ต จัดตั้งโฮมเพจ ออกแบบและเขียนโฮมเพจไปจนถึงการพัฒนาโฮมเพจ ให้โฮมเพจของท่านเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ซึ่งงานในด้านต่าง ๆ ของเราแบ่งได้ดังนี้
- Domain Name Registration จดทะเบียนรายชื่อบนอินเตอร์เน็ต (www.yourdomainname.com)  .COM , .NET , .ORG โดยในการขอจดโดเมนเนมนี้ท่านสามารถขอจดได้โดย ยังไม่ต้องทำเว็บไซต์เพื่อเป็นการสงวนชื่อหรือจองไว้ของท่านก่อนก็ได้
 - Web Design And Web Development ให้บริการออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ เพื่อการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน ทางเราตระหนักดีว่าการออกแบบเว็บไซด์ ไม่ใช่แต่เพียงทำให้เว็บไซด์สวยงามเพียงอย่างเดียว ทางเราได้ใช้หลัก Internet Marketing Concept ในการพัฒนาเว็บไซด์ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีประสบการณ์ด้านนี้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า โฮมเพจของท่านจะสามารถถ่ายทอดจุดเด่น และ/หรือจุดขาย ของท่านให้เป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมาย ระบบ Online Feedback Form และ Order Form ต่าง ๆ ภายใต้ระบบ Linux RedHat 9.0 Server ของเราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการติดต่อกลับ หรือซื้อสินค้า/บริการของทางท่านได้ทันที ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วย ระบบ Product Catalog ที่อยู่บน SSL Server (Secure Socket Layer 128 bits) มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน
- Web Hosting ให้บริการเช่าพื้นที่เขียนโฮมเพจบนอินเตอร์เน็ตซึ่ง Host ของเราเป็น Host ที่ได้รับความนิยมจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นลูกค้าที่ชอบในระบบ UNIX ซึ่งเราใช้ Linux RedHat 9.0 ท่านจึงเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ทางเรายังมีระบบการรักษาความปลอดภัย, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบการสำรองไฟอย่างดีอีกด้วย

 
 
  Network Solutions ให้บริการงานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking : Hardware Products) ได้แก่ ระบบ LAN, WAN, ATM เป็นต้น ทางบริษัทฯ ของเรามีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Computer และ Computer Network มากมายให้ท่านได้เลือกใช้ ตามความจำเป็น ต่อการใช้งาน โดยคำนึงถึงคุณภาพความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการลงทุน มากที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตั้งแต่ การติดตั้งอุปกรณ์ การควบคุมอุปกรณ์ และระบบการทำงานให้เป็นไปตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง บริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ หลักการติดตั้ง ให้มีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ สูงสุด
    คลิ๊กที่นี่ดูการบริการต่างๆของเรา